Melk voorkomt geen botbreuk

Een hoge melkconsumptie in de tienerjaren voorkomt geen heupfractuur op oudere leeftijd.

Voor de studie werden meer dan 96.000 vrouwen en mannen van vijftig jaar en ouder gevolgd. Aan het begin van de studie werd de melkconsumptie tijdens de tienerjaren (13e tot 18e jaar) geschat. Tevens werd informatie verkregen over hun huidige voedingsgewoonten, fysieke activiteiten, rookgedrag, medicatiegebruik en andere risicofactoren voor het krijgen van een heupfractuur.

Tijdens de volgperiode van 22 jaar kwamen er 1226 heupbreuken voor bij vrouwen en 490 bij mannen. Bij mannen was de kans op een fractuur met 9% significant verhoogd voor ieder glas melk dat ze in de tienerjaren dagelijks hadden gedronken. Bij vrouwen had de melkconsumptie tijdens de tienerjaren geen invloed op het risico van een heupfractuur.

In tegenstelling tot de gangbare opvatting blijkt een hoge melkinname tijdens de tienerjaren geen garantie voor de preventie van botbreuken op oudere leeftijd. Voor mannen leidt het dagelijks drinken van melk zelfs tot een verhoogde kans op een heupbreuk. 

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+