Microbiota, minder zout en bloeddruk

Een reductie van de zoutinname leidt – vooral bij vrouwen – tot een toename van korteketenvetzuren in het bloed en een daling van de bloeddruk.

Het effect wordt bewerkstelligd door beïnvloeding van de darmmicrobiota. Aan de crossover-studie namen 145 personen met hoge bloeddruk deel. Van hen was 34% vrouw. Ze kregen in willekeurige volgorde gedurende periodes van zes weken dagelijks negen tabletten met een lage dosis zout of placebo’s. Aan het einde van beide interventieperiodes werden de concentraties van korteketenvetzuren in het bloed gemeten.

Een reductie van de zoutinname (placebo’s) leidde tot een toename van de bloedconcentraties van alle acht korteketenvetzuren. De concentraties van 2-methylbutyraat, butyraat, hexanoaat, isobutyraat en valeraat namen significant toe. De toename van de korteketenvetzuren in het bloed ging gepaard met een verlaging van de bloeddruk en een verbetering van de arteriële compliantie (mate van rekbaarheid van de arteriën). Er werd een significant verschil gezien tussen mannen en vrouwen voor wat betreft de invloed van zoutbeperking op de korteketenvetzuren. Bij vrouwen was het effect duidelijker aanwezig en ging een toename van de concentraties isobutyraat, isovaleraat en 2-methylbutyraat gepaard met een significant lagere bloeddruk.

Zoutreductie verhoogt de concentraties van de gunstige korteketenvetzuren in de circulatie. Vermoedelijk wordt het effect bewerkstelligd door beïnvloeding van darmbacteriën die de korteketenvetzuren produceren.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+