Minder antibiotica, meer vis verminderen piepende ademhaling

Baby’s die vis eten hebben op peuterleeftijd minder kans op een piepende ademhaling (wheezing) als gevolg van een luchtwegvernauwing.
Aan de studie namen meer dan 4000 kinderen deel. Op een leeftijd van 6 en 12 maanden en bij 4,5 jaar vulden de ouders vragenlijsten in.
Van de kinderen had 1 op de 5 eenmalig een periode met een piepende ademhaling in het voorafgaande jaar, terwijl bij 1 op de 20 kinderen frequent (3 of meer keren) een dergelijke episode voorkwam. Van hen gebruikte driekwart astmamedicatie en was bij de helft de diagnose astma gesteld. In meer dan de helft van de gevallen was de piepende ademhaling een gevolg van een virale infectie, terwijl bij de andere gevallen sprake was van een reactie op allergenen, tabaksrook en inspanning. Gebruik van een breedspectrum antibiotica tijdens de eerste levensweek leidde bij een leeftijd van 4,5 jaar op een tweemaal verhoogd risico van frequente episodes van een piepende ademhaling. Het risico van een piepende ademhaling als gevolg van allergenen, tabaksrook en inspanning was bijna 3 maal zo hoog na antibioticumgebruik. Wanneer kinderen voor hun negende maand vis aten was de kans op een piepende ademhaling met 40% significant kleiner. De vis die het meest gegeten werd was witvis, gevolgd door zalm en platvis.
Antibioticagebruik in de eerste levensweek verhoogt het risico van een piepende ademhaling op latere leeftijd. Visconsumptie vóór de negende maand beschermt hiertegen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+