Minder diabetescomplicaties met carotenoïden

Onderzoekers van de University of Melbourne in Australië vonden een verband tussen de carotenoïdenstatus en de ontwikkeling van diabetische retinopathie. Ze geven aan dat het risico deze aandoening te ontwikkelen mogelijk kan worden verlaagd door de inname van luteïne-, zeaxanthine- en lycopeenrijke voedingsmiddelen te verhogen. Daarbij wordt gewezen op een in dit verband mogelijk synergetisch effect tussen deze carotenoïden.
Diabetische retinopathie is een mogelijke complicatie bij suikerziekte. Er is sprake van netvliesafwijkingen waardoor oogklachten ontstaan. Dit kan op langere duur leiden tot blindheid. Het ontstaan ervan wordt in verband gebracht met verhoogde oxidatieve stress in het lichaam.
De studie betrof 111 suikerziektepatiënten. Bij allen werden de concentraties van verschillende carotenoïden in het bloed en de aanwezigheid van diabetische retinopathie vastgesteld. Daarnaast werden de verschillende bekende risicofactoren met betrekking tot de ontwikkeling van diabetische retinopathie bepaald. Hiervoor werd urine- en bloedonderzoek verricht en informatie verkregen over de leefstijl.
Het bleek dat degenen bij wie de gecombineerde bloedwaarde voor lycopeen en luteïne/zeaxanthine (niet-pro-vitamine A carotenoïden) ten opzichte van de pro-vitamine A-carotenoïden (alfacaroteen, bètacaroteen, bètacryptoxanthine) het hoogst waren 33% significant minder kans hadden op diabetische retinopathie. Dit was onafhankelijk van de overige risicofactoren voor ontwikkeling van deze aandoening.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+