Minder moe door vitamine C

Intraveneuze toediening van vitamine C vermindert vermoeidheidsklachten.

De studie werd uitgevoerd bij 141 gezonde proefpersonen in de leeftijd van 20 tot 49 jaar. De deelnemers werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen intraveneus een zoutoplossing toegediend met of zonder 10 gram vitamine C. Voor, 2 uur na en een dag na de toediening werd de mate van vermoeidheid, oxidatieve stress en de vitamine C-concentratie bepaald.

De score op de vermoeidheidsschaal verschilde significant tussen beide groepen. Na 2 uur namen vermoeidheidsklachten in de suppletiegroep af. Dit effect was een dag later nog steeds aanwezig. Na opsplitsing van de groep in personen met een lage versus hoge basale vitamine C-spiegel bleek de vermoeidheid alleen significant af te nemen bij personen met een lage basale vitamine C-concentratie. In de suppletiegroep werd tevens een significant hogere vitamine C-concentratie en significant minder oxidatieve stress gezien ten opzichte van de placebogroep. Er werden geen bijwerkingen gemeld in beide groepen.

Geconcludeerd kan worden dat intraveneuze toediening van een hoge vitamine C-dosering veilig en effectief vermoeidheidssymptomen kan verminderen bij personen met een relatief lage vitamine C-spiegel.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+