Minder rimpels met cacao

De inname van cacaoflavanolen vermindert rimpels en verbetert de elasticiteit van de huid van oudere vrouwen.

Aan de Koreaanse studie namen 62 vrouwen in de leeftijd van 43 tot 86 jaar deel. De vrouwen hadden zichtbare rimpels in hun gezicht. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen gedurende 24 weken dagelijks een cacaodrank met 320 mg cacaoflavanolen of een placebodrank. Aan het begin van de studie, na 12 en 24 weken werd de elasticiteit, het vochtgehalte en de rimpelvorming van de huid bepaald. Dit tezamen bepaalde de zogenaamde ‘ruwheidswaarde’.

Bij de vrouwen die de cacaodrank kregen was de ruwheidswaarde aan het einde van de studie met 7% significant lager dan bij de vrouwen in de placebogroep. Ook leidde de inname van cacaoflavanolen tot een significante verbetering van de elasticiteit van de huid na 12 en 24 weken. Er werd echter geen verschil tussen beide groepen gezien voor wat betreft het vochtgehalte en de barrièrefunctie van de huid.

Cacaoflavanolen hebben een gunstige invloed op de huid en suppletie met deze flavanolen kan preventief ingezet worden om rimpelvorming tegen te gaan.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Minder rimpels met cacao?

Suppletie met een extract van cacao vermindert rimpels als gevolg van UVB-straling.

Er werd een experiment gedaan bij haarloze muizen en bij humane fibroblastcellen van de huid. De muizen kregen oraal al dan niet een cacao-extract toegediend. De wetenschappers keken vervolgens naar het effect hiervan op de rimpelvorming nadat de muizen werden blootgesteld aan UVB-straling. Ook werd de expressie van regulerende genen onderzocht.

Suppletie met het cacao-extract leidde in vergelijking met de controlegroep tot minder rimpelvorming en voorkwam degradatie van collageen in de huid van de muizen. Uit het muizenexperiment bleek tevens dat de expressie van 788 genen werd beïnvloed door suppletie met het cacao-extract. Hiertoe behoorden ook de genen cathepsin G en serpin B6c waarvan bekend is dat ze een voorname rol spelen in het proces van rimpelvorming. Bovendien bleek uit het experiment met de humane fibroblasten dat het extract de expressie van matrix metalloproteinases-1 (MMP-1) vermindert. Dit enzym stimuleert rimpelvorming onder invloed van UVB-straling.

De resultaten suggereren dat een extract van cacao beschermt tegen de gevolgen van UVB-straling door behoud van het collageennetwerk in de huid.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+