Minder sterfte met adequate vitamine D

Een adequate vitamine D-spiegel is in verband gebracht met een verminderde sterftekans en een kleinere kans op hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en fracturen. Dit blijkt uit een prospectieve studie die gepubliceerd werd in de American Journal of Clinical Nutrition.

Er namen bijna 15.000 mannen en vrouwen in de leeftijd van 42 tot 82 jaar deel aan de studie. Ze waren afkomstig uit de graafschap Norfolk in het oosten van Engeland. Op basis van hun totale serum vitamine D-spiegel (25(OH)D3 en 25(OH)D2) werden ze in vijf categorieën verdeeld: <30 nmol/l, 30-50 nmol/l, 50-70 nmol/l, 70-90 nmol/l en >90 nmol/l. Ze werden gedurende dertien jaren gevolgd.

De gemiddelde vitamine D-spiegel bedroeg 57 nmol/l en bestond voor 99% uit 25(OH)D3. De algehele sterftekans nam significant af met een toename van de vitamine D-spiegel. Voor de vijf categorieën daalde de sterftekans achtereenvolgens met: 0%, 16%, 28%, 29% en 34%. Voor iedere toename van de vitamine D-spiegel met 20 nmol/l nam het sterfterisico met 8% significant af. Het risico van hart- en vaatziekten daalde met 4% significant bij iedere verhoging van de vitamine D-spiegel met 20 nmol/l. Het risico van luchtwegaandoeningen en fracturen nam beiden met 11% significant af. Er werd geen significante relatie gevonden met kanker. 

De totale vitamine D-spiegel lijkt een voorspeller voor het sterfterisico en de kans op cardiovasculaire aandoeningen, luchtwegaandoening en fracturen, maar niet voor kanker. De sterftekans was het kleinst bij een vitamine D-status van minimaal 90 nmol/l en er waren geen aanwijzingen dat een hogere bloedspiegel (tot 120 nmol/l) de sterftekans zou verhogen. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+