Mitochondriale dysfunctie door chemo

Vrouwen met borstkanker, die chemotherapie krijgen, hebben kans op dysfunctie van de mitochondriën en een verminderde spieromvang. Mogelijk dat een antioxidant dit kan tegengaan.

Aan de studie namen dertien vrouwen met borstkanker deel die na een operatie werden behandeld met chemotherapie. Bij de vrouwen werd de functie van de mitochondriën alsook de spieromvang gemeten en vergeleken met een controlegroep van twaalf gezonde vrouwen.

Bij de vrouwen met borstkanker werd een verminderde spieromvang gezien en een verminderde functie van de mitochondriën in vergelijking met de controlegroep. Een muizenexperiment uitgevoerd door dezelfde wetenschappers toonde dat de cytostatica doxorubicine en paclitaxel een verminderde expressie van het spiereiwit myosine, een verlies van mitochondriën en een toename van vrije zuurstofradicalen (ROS) tot gevolg hadden. Behandeling met een antioxidant ging deze nadelige effecten van chemotherapie tegen. Bij de vrouwen met borstkanker was een afname van mitochondriën en een verhoogde expressie en oxidatie van peroxiredoxine-3, een mitochondriale peroxidase, geassocieerd met een afname van spiervezels.

Dysfunctie van de mitochondriën door chemotherapie heeft een afname van de spieromvang tot gevolg en kan leiden tot zwakte en vermoeidheid bij vrouwen met borstkanker.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+