Multi effectief na hartinfarct

Een hoog gedoseerde multivitamine- en mineralensupplement blijkt effectief de kans op hart- en vaatziekten en sterfte te verlagen bij personen die reeds een hartinfarct doormaakten en niet behandeld werden met een statine (cholesterolverlager).

Aan de Trail to Assess Chelation Therapy (TACT) studie namen 1708 personen deel. Ze waren minimaal vijftig jaar oud en hadden een hartinfarct doorgemaakt. In de studie werd het effect van chelatietherapie bestudeerd. Van de deelnemers werd 27% (460 personen) niet behandeld met een statine. Deze groep patiënten kreeg gedurende de chelatietherapie van minimaal een jaar dagelijks een multipreparaat of een placebo. Het effect van de behandeling werd bepaald aan de hand van de algehele sterfte en het optreden van een nieuw hart- of herseninfarct, problemen aan de kransslagaders of een ziekenhuisopname als gevolg van angina pectoris.

Bij 137 deelnemers was sprake van sterfte, een (nieuw) hart- of herseninfarct, klachten van de kransslagaders of angina pectoris. Het betrof significant meer personen in de placebogroep (36%) in vergelijking met de multivitaminegroep (23%). Onder invloed van suppletie met een hoog gedoseerde multivitamine- en mineralensupplement nam het risico van cardiale sterfte, een herseninfarct of een nieuw hartinfarct met 54% significant af.

De bevindingen suggereren dat een hooggedoseerde multi effectief de kans op herhaling van een infarct en cardiovasculaire sterfte verkleinen. Er volgt een nieuwe studie van de wetenschappers waarin dit nader onderzocht wordt.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+