NAFLD bij slanke personen

Australische wetenschappers van de Westmead Institute for Medical Research onderzochten hoe niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) ontstaat bij slanke personen. Het metabole proces dat hieraan ten grondslag ligt blijkt te verschillen van dat bij obese personen.

Er werd een humane studie en een muizenexperiment uitgevoerd. Aan het humane onderzoek namen 538 personen deel met NAFLD waarbij de aandoening was vastgesteld met behulp van een leverbiopt. Er was een controlegroep van dertig gezonde, slanke personen.

Bij slanke personen met NAFLD werd een significant gunstiger metabool profiel gezien ten opzichte van obese personen met de aandoening. Slanke personen met NAFLD hadden echter significant hogere concentraties galzuren in vergelijking met obese personen met de aandoening. Dit gold ook voor de proteïne fibroblast groeifactor 19 (FGF19). Zowel galzuren als FGF19 verhogen het energieverbruik. Dit kan verklaren waarom slanke personen met NAFLD ook slank blijven. Slanke deelnemers met NAFLD hadden bovendien een andere samenstelling van de darmmicrobiota. Tenslotte werd bij slanke personen vaker dan bij obese personen een variant van het gen TM6SF2 gezien dat geassocieerd is met NAFLD. De bevindingen werden bevestigd in het muizenexperiment.

Het metabole proces dat ten grondslag ligt aan NAFLD blijkt bij slanke personen anders te verlopen dan bij personen met obesitas.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+