Natriumseleniet adjuvans chemotherapie

Hoge doses selenium in de vorm van natriumseleniet bij chemotherapie in patiënten met non-Hodgkin lymfoom geven verlichting van cytotoxische bijwerkingen.
In een gerandomiseerde, gecontroleerde studie met 30 patiënten met non-Hodgkin lymfoom werd alleen chemotherapie of chemotherapie plus 0,2 mg natriumseleniet per kilo lichaamsgewicht per dag getest. Deze hoeveelheid natriumseleniet komt ongeveer overeen met de helft aan selenium. Bij alle patiënten werd de apoptose van perifere neutrofielen in bloed gevolgd met behulp van flow-cytometrie. Patiënten met toegevoegd natriumseleniet toonden 82% afname in neutrolfielenapoptose en 67% vermindering van infecties tegen respectievelijk 32% en 20% bij alleen chemotherapie. Bovendien werd een significante verbetering in het cardiale ejectievolume gevonden bij de patiënten met het selenium vergeleken met alleen chemotherapie.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+