Non-respons bij bariatrische chirurgie

Zo’n 25% tot 30% van de patiënten heeft onvoldoende effect na bariatrische chirurgie, in de volksmond maagverkleining genoemd.

Bariatrische chirurgie heeft tot doel om bij personen met fors overgewicht (morbide obesitas) een aanzienlijke en langdurige gewichtsreductie te bewerkstelligen. Er is geen consensus over hoeveel gewichtsverlies minimaal bereikt dient te worden, maar in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) stellen auteurs dat een minimale gewichtsreductie van 15% wenselijk is.

Een dergelijke gewichtsreductie wordt niet altijd bereikt of patiënten komen nadien weer veel bij in gewicht. Er is dan sprake van primaire of secundaire non-respons. Bij primaire non-respons heeft de operatie niet het gewenste effect. Dit wordt gezien bij 5% tot 10% van de patiënten. Van secundaire non-respons is sprake als de patiënt na verloop van tijd weer fors bijkomt in gewicht. Dit is het geval bij ongeveer 20% van de patiënten. Non-respons kan diverse oorzaken hebben zoals psychische factoren (binge-eating en een depressie), het niet naleven van dieetadviezen, te weinig lichaamsbeweging, hormonale factoren en complicaties na de ingreep zoals fistelvorming.

Vanwege de diverse oorzaken van non-respons pleiten de auteurs in hun artikel in het NTvG voor een multidisciplinaire aanpak.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+