NSAID’s vaak fataal na hartinfarct

Gebruik van NSAID’s verhoogt het cardiovasculaire risico significant na een eerder doorgemaakt infarct. Dit blijkt uit een internationale cohortstudie waaraan bijna 100.000 personen deelnamen.

Normaliter daalt het cardiovasculaire risico sterk gedurende het eerste jaar na een doorgemaakt infarct. Bij gebruik van NSAID’s is de overlijdenskans echter significant hoger.

De proefpersonen hadden een leeftijd van 30 jaar of ouder en hadden in de periode van 2007 tot 2009 voor het eerst een hartinfarct doorgemaakt. Ze werden na inclusie gedurende 5 jaar gevolgd. Van de proefpersonen werd bij 44% een NSAID voorgeschreven in het eerste jaar na het infarct. Tijdens de volgperiode werden 28.693 personen getroffen door een infarct, met soms dodelijke afloop. In totaal overleden 36.747 personen gedurende de studie. Gebruik van alle typen NSAID’s leidde tot een significante toename (60%) van de algehele sterftekans gedurende de jaren na het eerste infarct. Ook het risico van een mogelijk fataal nieuw infarct was significant verhoogd.

De onderzoekers ontraden langdurig gebruik van NSAID’s bij personen die eerder een hartinfarct hebben doorgemaakt.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+