Nutrigenetics boekt vooruitgang

Nutrigenetics, de wetenschap die de invloed van het genetisch materiaal op de relatie tussen voeding en gezondheid bestudeert, is in volle ontwikkeling. Wetenschappers van de University of California, Berkeley, onderzochten de mutaties van het gen dat codeert voor het enzym cystathionine-beta-synthase (CBS) en het effect van vitamine B6-suppletie hierop. Een defect in het CBS-gen kan leiden tot de erfelijke stofwisselingsstoornis homocystinurie die in sommige gevallen behandeld kan worden met vitamine B6.

De wetenschappers verruilden het CBS-gen van bakkersgist met het humane CBS-gen om te testen welke varianten gezond waren, goed te behandelen of niet te behandelen waren met vitamine B6. Door deze methodiek kon de werking van 84 allelen van dit gen worden verduidelijkt. Bij 37% van de allelvarianten bleek de enzymwerking niet optimaal. Deze kon wel gecorrigeerd worden door toediening van de cofactor vitamine B6 of in sommige gevallen door toediening van een andere cofactor, namelijk heemijzer. Een slecht functioneren van het CBS-enzym door bijvoorbeeld een tekort aan cofactoren leidt overigens niet alleen tot homocystinurie, maar ook tot een verminderde productie van de antioxidant glutathion.

Volgens de onderzoekers is het tijdperk van persoonlijke genoom sequenties aangebroken, maar blijft het moeilijk om de betekenis van de genvariaties te ontrafelen. De onderzoeksmethodiek die in deze studie werd toegepast kan bijdragen aan een beter begrip hiervan en aan effectievere behandelmethoden waarbij het persoonlijk genotype als uitgangspunt wordt genomen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+