Omega 3-vetzuren beschermen tegen oxidatie tijdens inspanning

Suppletie met omega 3-vetzuren heeft een positief effect op de antioxidantstatus en de vetzuursamenstelling van het bloed tijdens inspanning.
In de studie werden gezonde, mannelijke proefpersonen verdeeld in twee groepen. De mannen in de suppletiegroep kregen gedurende 6 weken 1,3 gram omega 3-vetzuren per dag. De mannen in de andere groep kregen een placebo. Voor aanvang van suppletie en na 6 weken trainden de mannen gedurende 1 uur op een fietsergometer bij een intensiteit van 60% VO2max.
De resultaten lieten een daling van het triglyceridengehalte zien bij de mannen in de suppletiegroep. De concentratie van het antioxidatieve enzym superoxidedismutase (SOD) daalde minder sterk bij gebruik van omega 3-vetzuren. Daarnaast bleek dat suppletie leidde tot een stijging van de activiteit van het antioxidatieve enzym catalase, vooral een uur na de inspanning.
De onderzoekers concludeerden dat de antioxidatieve werking van omega 3-vetzuren tijdens inspanning toe te schrijven is aan een toename van de activiteit van SOD en catalase.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+