Omega 3-vetzuren bij depressie

Suppletie met omega 3-vetzuren vermindert depressieve klachten en verbetert de kwaliteit van leven van oudere vrouwen.
Voor de studie werden 46 depressieve vrouwen (leeftijd 66 tot 95 jaar) verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De vrouwen in de suppletiegroep kregen gedurende 2 maanden dagelijks 2,5 gram omega 3-vetzuren (1,67 gram EPA en 0,83 gram DHA). De overige vrouwen kregen een placebo. Het effect van de behandeling werd gemeten met behulp van de Geriatrische Depressie Schaal (GDS). Alleen in de suppletiegroep nam de score op de GDS significant af na de behandelperiode. Daarnaast verbeterde in deze groep het lichamelijk en psychisch welzijn. De therapietrouw in de suppletiegroep was groot. Dit kon worden afgelezen aan de hand van een toename van de concentratie EPA en DHA in de membranen van de erytrocyten.
Suppletie met omega 3-vetzuren kan bij oudere vrouwen met een depressie leiden tot een verlichting van symptomen en tot een verhoogde kwaliteit van leven. Onduidelijk is nog of bij mannen eenzelfde resultaat te verwachten is.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Omega 3-vetzuren bij depressie

Het effect van omega 3-vetzuren op een depressie is het sterkst wanneer de persoon niet tegelijkertijd lijdt aan een angststoornis.
Aan de studie namen 432 patiënten deel die poliklinisch behandeld werden voor hun depressie. Van de patiënten gebruikte 40% reeds voor aanvang van de studie antidepressiva. Bij ongeveer de helft (204) van de patienten werd geen angststoornis vastgesteld. Ze werden willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep en kregen gedurende 8 weken 1050 mg EPA en 150 mg DHA per dag of een placebo (zonnebloemolie). Het resultaat werd geëvalueerd met behulp van de subjectieve score op de Inventory of Depressive Symptomatology (IDS-SR(30)) vragenlijst en door middel van de objectieve score op de Montgomery-Asberg Depression Rating Schaal (MADRS).
Het verschil in score tussen de suppletie- en placebogroep was marginaal met 1,32 punten op de IDS-SR(30) vragenlijst en 0,97 punten op de MADRS. De aanwezigheid van een angststoornis bleek significant van invloed op de score van beide vragenlijsten. Bij patiënten zonder angststoornis leverde suppletie met omega 3-vetzuren een significant verschil op ten opzichte van het gebruik van een placebo. Het verschil was 3,17 punten op de IDS-SR(30) vragenlijst en 1,93 punten op de MADRS.
Geconcludeerd kan worden dat het effect van omega 3-vetzuren op depressies sterker is bij afwezigheid van angststoornissen. Vervolgstudies met een eenduidige studieopzet kunnen meer helderheid verschaffen.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+