Oorontsteking voorkomen met vitamine D

Suppletie met vitamine D voorkomt recidiverende middenoorontsteking bij kinderen.

In de Italiaanse studie werd onderzocht of een vitamine D-tekort een risicofactor is voor recidiverende oorontsteking en of suppletie de kans op infecties kan verkleinen.

Er werden 116 kinderen willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De kinderen hadden in het afgelopen half jaar minimaal driemaal of in het voorbijgaande jaar minimaal viermaal een oorontsteking gehad. Ze kregen gedurende vier maanden dagelijks 1000 IE vitamine D of een placebo.

In de suppletiegroep was het aantal kinderen dat in een periode van zes maanden één of meer oorontstekingen kreeg significant lager dan in de placebogroep (26 versus 38 kinderen). Ook was het aantal kinderen dat complicaties kreeg als gevolg van de oorontsteking significant lager in de suppletiegroep ten opzichte van de placebogroep. Bij een serumconcentratie van 75 nmol/l of hoger was de kans op middenoorontsteking significant kleiner.

Een tekort aan vitamine D komt veelvuldig voor bij kinderen met recidiverende middenoorontsteking. Bij een vitamine D-status lager dan 75 nmol/l is dit risico significant verhoogd. Suppletie kan de kans op een nieuwe oorontsteking significant verlagen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+