Orale vitamine B12-suppletie zinvol bij tekort

Orale vitamine B12-suppletie kan zinvol zijn bij een tekort aan deze vitamine. Het leidt tot een normalisering van metabole markers die betrokken zijn bij de vitamine B12-stofwisseling.
Voor de studie werden 50 patiënten met een lichte vitamine B12-deficiëntie (125-200 pmol/L) verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen gedurende een maand dagelijks 1000 mcg vitamine B12 of een placebo. Het effect van de behandeling werd bepaald aan de hand van de concentratie methylmalonzuur (MMA), homocysteïne- en vitamine B12-concentratie in het bloedserum.
Na een maand suppletie nam de vitamine B12-concentratie in het bloedserum significant toe in vergelijking tot placebo. De MMA-concentratie nam in de suppletiegroep met 0,13 micromol/l sterker af in vergelijking met de placebogroep. Dit verschil was weliswaar niet significant, maar wijst in de richting van een verbetering van de vitamine B12-spiegel door suppletie. Het homocysteïnegehalte veranderde niet in beide groepen. De MMA-concentratie is specifiek afhankelijk van vitamine B12, terwijl die van homocysteïne ook afhankelijk kan zijn van foliumzuur en/of vitamine B6. Na 3 maanden zonder suppletie (4 maanden later) was er geen verschil meer in de MMA-concentratie tussen beide groepen.
Orale toediening van vitamine B12 kan leiden tot een normalisering van metabole markers die betrokken zijn bij de vitamine B12-stofwisseling. De behandeling moet wel worden voortgezet, omdat 4 maanden na stopzetting het effect was verdwenen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+