Orthomoleculaire behandeling van infecties

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1989 [8 pagina’s]

3 juni jl. hield mevrouw Kruyswijk op de 3e Orthomoleculaire Informatiedag in Slot Zeist een voordracht met als titel ‘Virus-, bacterie- en schimmelinfec­ties in de orthomoleculaire praktijk; preventie en thera­pie’. In dit artikel wordt de inhoud van deze voordracht integraal afgedrukt. De rol die het gebruik van antibiotica speelt in het ontstaan van infecties wordt ruimschoots belicht.

Vanmiddag mag ik voor u spreken over enkele vage ziektebeelden en hun mogelijke wegbereiders. Huisart­sen en ook specialisten worden heden ten dage steeds meer geconfronteerd met mensen die een scale van klachten hebben, zowel lichamelijk als emotioneel.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+