Pesticiden in bloed parkinsonpatiënt

De beroepsmatige blootstelling aan pesticiden in het verleden is een risicofactor voor de ziekte van Parkinson gebleken. Een nieuwe studie door dr.Dwight German van UT Southwestern Medical Center (Verenigde Staten) voegt nieuwe feiten toe aan deze langer bekende bevindingen.
Bij 76% van patiënten met de ziekte van Parkinson en bij 40% van gezonde controlepersonen werd de pesticide hexachloorcyclohexaan (bèta-HCH) in het bloed gevonden. De bloedmonsters werden gescreend op 15 pesticiden, maar de associatie met de ziekte Parkinson kwam er voor bèta-HCH als sterkste uit. De organische chloorverbinding bèta-HCH maakt deel uit van een reeks van stoffen waartoe ook DDT behoort, dat tussen 1950 en 1970 wereldwijd in de land- en tuinbouw toepassing vond. Het voornaamste kenmerk van DDT en verwante stoffen is de moeilijke afbreekbaarheid in het milieu en in het lichaam. De in het lichaam aanwezige chloorhoudende pesticiden, zoals bèta-HCH, zijn goed in vet oplosbaar en kunnen zich ophopen in lipofiele weefsels zoals in zenuwweefsel dat dan aangetast wordt.
De nieuwe bevindingen van German bevestigen de langer bekende feiten, namelijk het verband tussen blootstelling aan pesticiden en de ziekte van Parkinson. Bovendien werd nu een specifiek pesticide gevonden dat sterk geassocieerd bleek met de aandoening. De mogelijkheid van een vroegtijdige risicoschatting door bloedanalyse op bèta-HCH, lang voordat aanzienlijke zenuwschade is opgetreden, is hiermee gegeven.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+