Pesticiden verhogen risico vroegtijdige Parkinson

Blootstelling aan lage concentraties van bepaalde bestrijdingsmiddelen kunnen veranderingen in de hersenen doen ontstaan welke de ziekte van Parkinson bevorderen. Het vervroegd optreden van de ziekte van Parkinson is een nieuw aspect in het langlopend onderzoek naar het reeds enige tijd veronderstelde verband met pesticiden.
Door dr. Garry Miller en collega’s van het Georgia Institute of Technology in Atlanta (VS) werd gevonden dat dieldrin, een inmiddels verboden vervangingsmiddel van DDT, in driemaal hogere concentraties in de hersenen van 14 patiënten met de ziekte van Parkinson voorkwam dan in de hersenen van 12 personen zonder de ziekte.
Aansluitend werden muizen blootgesteld aan lage, maar met het oog op het leefmilieu relevante doses dieldrin, 1 tot 3 mg/kg lichaamsgewicht. Na een maand konden in de hersenen significant verhoogde vorming van vrije radicalen en gelijktijdige verlaging van de opname van dopamine worden geregistreerd. Hoewel de muizen (nog) geen symptomen van de ziekte van Parkinson vertoonden, wijzen de afwijkingen duidelijk in de richting van ontwikkeling van de aandoening.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+