Pijn, vitamine B1 en transketolase

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker Gert Schuitemaker

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker

3 min

Per 48 uur kun je als gast 5 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 5.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
In dit artikel wordt de hypothese dat fibromyalgie (soort reumatische spierpijn) onderscheiden kan worden van andere oorzaken van chronische pijn op grond van de erythrocyten transketolase test nader beschouwd. Het artikel vestigt de aandacht op het feit dat een aantal patiënten met fibro­myalgie gunstig gereageerd heeft op thiamine (vitamine B1) injecties. Een verlaagde erythrocyten transketolase activiteit werd gevonden bij 137 proefpersonen, waarvan 75 chronische, pijnlijke syndromen vertoonden. De proefpersonen werden opgedeeld in 5 groepen. 1. groep 1 bestond uit gezonde vrijwilligers die als controle dienden. 2. groep 2 had gegeneraliseerde pijnen die werden beïnvloed door factoren als het weer, lichamelijke activiteit en andere stress factoren. 3. groep 3 omvatte patinten met chronische gewrichtspijnen. 4. groep 4 waren alcoholisten. 5. groep 5 had vitamine B-complex ingenomen, waaronder 750 mg/d thiamine hydrochloride verdeeld over verschillende doses in opvolging van een behandeling bestaande uit orthopedische chirurgie. De erythrocyten transketolase activiteit, welke een maat is voor de vitamine B1-status, was significant lager in de alcoholisten groep, en hoger in de met vitamine B-complex gesupplementeerde groep, maar verder week de erythrocyten transketolase activiteit bij de verschillende groepen niet af. De transketolase activiteits coëfficiënt was significant toegenomen bij de fibromyalgia patiënten en de alcoholisten, was lager bij de met vitamine B-complex gesuppleerde patiënten, maar was niet afwijkend bij de groep met chronische gewrichtspijn of bij de controle groep. De auteurs concluderen dat bij alcoholisme vaak een thiamine gebrek aan de dag treedt als resul­taat van slechte voedingsgewoonten en gedeeltelijk ook voortkomend uit een verhoogde NaK ATPase activiteit in de darm (dit enzym is van belang voor opname processen in de darm) en verlaagde ATP-niveaus in de lever en rode bloedcellen. Fibromyalgie patinten hebben een uitgesproken verstoring van hun thiamine status. Japanse onderzoekers hebben een therapeutische waarde toegeschreven aan thiamine tetrahydrofurfuryl disulfide bij de behandeling van zogenoemde neuralgie. Deze auteurs vonden dat patiënten met fibromyalgie beter reageerden op thiamine pyrofosfaat dan op thiamine hydrochloride, wat er op duidt dat er eerder sprake is van een metabole afwijking dan van een voedingsdeficit. Opge­merkt wordt dat thiamine-afhankelijke enzymen ook een toereikende hoeveelheid magnesium nodig hebben.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen