Pijnboomextract zinvol bij metabool syndroom

Personen met het metabool syndroom hebben baat bij suppletie met een pijnboombastextract.

Er namen 64 personen met het metabool syndroom aan de studie deel. Ze waren in de leeftijd van 45 tot 55 jaar en kregen gedurende 6 maanden dagelijks 150 mg pijnboombastextract. De resultaten werden vergeleken met een groep van 66 gezonde controlepersonen.

Na 3 en 6 maanden was de buikomvang van mannen en vrouwen in de suppletiegroep significant afgenomen ten opzichte van de controlegroep. Na 6 maanden was de buikomvang bij mannen gemiddeld 8 cm en bij vrouwen gemiddeld 7 cm minder. Tevens nam het triglyceridengehalte af en daalde de bloeddruk, terwijl het HDL-cholesterolgehalte toenam. De nuchtere glucosespiegel was in vergelijking met de controlegroep eveneens significant lager. In de suppletiegroep was na 6 maanden de concentratie van vrije radicalen met 34% significant lager dan in de controlegroep.

Suppletie met een pijnboombastextract blijkt al na 3 maanden een gunstig effect te hebben op risicofactoren van het metabool syndroom. Na 6 maanden was dit effect nog duidelijker zichtbaar.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+