Plotselinge hartstilstand en niet-kaliumsparende diuretica

Niet-kaliumsparende diuretica kunnen een kalium/magnesium gebrek versterken waarvan aritmieën en plotselinge dood het gevolg kunnen zijn. Een uitgebreid literatuuronderzoek liet een dosis-afhankelijke relatie zien tussen niet-kaliumsparende diuretica en een afname van het serum-kalium. Uit een klein aantal onderzoeken bleek dat deze geneesmiddelen het gevaar op ventriculaire aritmieën vergroten bij hoge bloeddruk-patiënten met een hartziekte. Ook bij patiënten zonder een aantoonbare hartziekte komen aritmieën vaker voor bij gebruik van deze middelen. Onderzoeken met hypertensie-patiënten tonen aan dat niet-kaliumsparende diuretica plotselinge dood tot gevolg kunnen hebben. Hoewel je zou verwachten dat het verlagen van de bloeddruk de kans op overlijden doet afnemen, kwam plotseling overlijden vaker voor in 9 van de 10 groepen patiënten die niet-kaliumsparende diuretica innamen in vergelijking met controlepersonen. De auteur raadt andere middelen aan om de bloeddruk te verlagen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+