Pluspunten van massage

Massage vermindert ontstekingsreacties en stimuleert de vorming van nieuwe mitochondriën in de spieren.

In de studie ondergingen 11 jonge mannen een intensieve fietstest. Nadien werd willekeurig een van beide benen gedurende 10 minuten gemasseerd. Voor en direct na de massage, en 2,5 uur later werden biopten van de quadriceps (vastus lateralis) genomen en geanalyseerd.

Massage bleek niet van invloed op de productie van metabolieten waaronder lactaat, maar leidde wel tot een verminderde productie van de ontstekingsbevorderende cytokinen TNF-alfa en interleukine-6 in de spiercellen. Tevens bleek massage de vorming van nieuwe mitochondriën te stimuleren.

Hoewel reeds bewezen was dat massage een pijnverlichtende werking heeft bij spierschade, was het effect op celniveau nog onopgehelderd. In deze studie werd voor het eerst het exacte werkingsmechanisme blootgelegd.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+