Potentie-problemen

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1991 [4 pagina’s]

Op 10 december 1990 hield Rob Linschoten voor de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) een voordracht met als titel ‘Voeding en Potentiestoornissen’. Deze voordracht bestond uit twee delen. Allereerst moest worden bepaald wat onder potentie en impotentie moest worden verstaan. In het tweede gedeelte kwamen de orthomoleculaire aspecten aan de orde.

Sex blijft altijd een belangwekkend onderwerp. Dit is reeds miljoenen jaren zo en zal wel zo blijven. Voor velen is het één van de belangrijkste drijfveren in het leven. Het speelt een belangrijke rol voor het geluks­gevoel.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+
x

5

Gratis artikelen

Abonnement | Login