Probiotica bloeddrukverlagend

Suppletie met probiotica heeft mogelijk een licht bloeddrukverlagend effect. Dit blijkt uit een meta-analyse.

Er werden negen relevante studies in de meta-analyse geïncludeerd die geselecteerd werden uit medische databanken waaronder Pubmed en Cochrane Library. In totaal betrof het 543 volwassenen met een normale tot verhoogde bloeddruk.

Personen die probiotica gesuppleerd kregen hadden een significante daling van de bovendruk met gemiddeld 3,56 mmHg en de onderdruk met gemiddeld 2,38 mmHg in vergelijking met personen die geen probiotica kregen. Bij personen met een bloeddruk van 130/85 mmHg of meer was het effect van suppletie op de onderdruk significant groter. Er werd een beter effect bereikt wanneer gesuppleerd werd met meerdere bacteriesoorten in vergelijking met een enkele darmbacterie. Ook werd meer effect bereikt met een hoeveelheid van minimaal één miljard bacteriën. De suppletieduur moest minimaal acht weken bedragen alvorens er een bloeddrukdaling werd bewerkstelligd.

De probiotica in de studies waren in yoghurt, gefermenteerde en zure melk en kaas en supplementen. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+