Quercetine-extract verlaagt bloeddruk

Personen met een licht verhoogde bloeddruk kunnen baat hebben bij suppletie met een quercetinerijk extract van uienschillen.

Er namen zeventig personen met een normale bloeddruk of licht verhoogde bloeddruk deel aan de studie. Ze kregen in willekeurige volgorde gedurende zes weken een uienschilextract met 162 mg quercetine per dag of een placebo. Na een tussenperiode van zes weken werden ze in de andere groep ingedeeld. Voor en na iedere interventieperiode werd de bloeddruk gemeten, urine- en bloedmonsters geanalyseerd en de endotheelfunctie bepaald.

Het quercetinerijke extract leidde niet tot een significante daling van de bloeddruk in de hele groep. Echter, toen gekeken werd naar de subgroep met een licht verhoogde bloeddruk bleek dat suppletie met het extract leidde tot een significante daling van de bovendruk (-3,6 mmHg) die gedurende 24 uur werd gemeten. Wanneer een onderscheid gemaakt werd naar de gemiddelde bloeddrukwaarden overdag en ‘s nachts, bleek dat de bovendruk in beide periodes significant daalde onder invloed van het extract. Dit was echter alleen het geval bij personen met lichte hypertensie. Het werkingsmechanisme van het quercetinerijke extract blijft onopgehelderd. De wetenschappers vonden geen aanwijzingen dat de werking werd uitgeoefend via de endotheelfunctie, de activiteit van het angiotensine converterende enzym (ACE), het vet- en glucosemetabolisme of ontstekingsreacties.

Suppletie met 162 mg quercetine uit uienschillen kan de bloeddruk verlagen bij personen met een te hoge bloeddruk. Mogelijk zijn ook andere stoffen uit uienschillen van invloed hierop.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+