Quercetine verlaagt bloeddruk

Suppletie met quercetine verlaagt significant de bloeddruk, zo blijkt uit een meta-analyse.

Uit de medische databanken Medline, Embase en Scopus werden gerandomiseerde, klinische studies geselecteerd waarin het effect van quercetine op het vetspectrum, de glucose en de bloeddruk was onderzocht. Er werden zeventien studies geselecteerd met in totaal bijna negenhonderd deelnemers. De deelnemers kregen gedurende 2 tot 12 weken een supplement met quercetine in een dosis die varieerde van 30 mg tot 1000 mg per dag.

Suppletie met quercetine leidde tot een significante daling van de bloeddruk ten opzichte van een placebo. De systolische druk (bovendruk) en de diastolische druk (onderdruk) waren beiden met gemiddeld 3 mmHg significant lager onder invloed van quercetine. Suppletie was niet significant van invloed op het vetspectrum en de glucosespiegel. Wanneer het supplement echter gedurende minimaal twee maanden werd gebruikt, ging dit wel gepaard met een significante toename van het gunstige HDL-cholesterolgehalte en een significante afname van het triglyceridengehalte.

Suppletie met quercetine heeft een gunstige invloed op de bloeddruk en bij langdurig gebruik ook op het cholesterol- en triglyceridengehalte. Het cardiovasculair risico kan verlagen onder invloed van quercetine.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+