Relatie poging zelfdoding en lage vitaminestatus

Uit onderzoek blijkt dat personen met een geschiedenis van poging tot zelfdoding verlaagde concentraties antioxidantvitamines en carotenoïden in het bloed hebben.
De studie betrof 6.680 personen met leeftijden van 17 tot 39 jaar. Bij alle deelnemers werden de concentraties vitamines en carotenoïden in het bloed bepaald en het mentale functioneren werd beoordeeld aan de hand van een diagnostisch gesprek.
Na analyse van de resultaten bleek dat personen die eerder een poging tot zelfdoding hadden gedaan een 45% verhoogd risico hadden van lage concentraties alfacaroteen vergeleken met personen zonder deze geschiedenis. Op dezelfde wijze bleek dat het risico van verlaagde concentraties bètacryptoxanthine en totaal carotenoïden voor deze personen 2 maal zo groot was. Na correctie voor mogelijk storende factoren lieten personen met een geschiedenis van poging tot zelfdoding significant lagere concentraties bètacryptoxanthine, lycopeen en totaal carotenoïden in het bloed zien dan personen die niet eerder een poging tot zelfdoding deden.
Op basis van de studiegegevens concluderen de onderzoekers dat er een relatie bestaat tussen poging tot zelfdoding en lage concentraties antioxidantvitamines en carotenoïden. Aanvullend onderzoek is nodig om de klinische betekenis van de resultaten en de mogelijkheden voor interventie te onderzoeken.

Woordenlijst

Fit met Voeding

tijdschrift

JAARABONNEMENT € 34,90

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+