Relatie vitamine D en Alzheimer

Een hoge inname van vitamine D verkleint de kans op de ziekte van Alzheimer bij oudere vrouwen.

Er werden 498 vrouwen van de EPIDemiology of OSteoporosis Toulouse cohort studie gedurende 7 jaar gevolgd. Ze verbleven in een verzorgingshuis en hun gemiddelde leeftijd was 80 jaar. Afhankelijk van het al of niet ontstaan van dementie werden ze in drie groepen verdeeld, te weten: geen dementie, Alzheimer of een andere vorm van dementie. Aan het begin van de studie werd de vitamine D-inname vanuit de voeding geschat. De vrouwen kregen geen vitamine D-suppletie.

Vrouwen die de ziekte van Alzheimer kregen hadden met gemiddeld 50 mcg/week een significant lagere vitamine D-inname in vergelijking met vrouwen die geen dementie hadden (gemiddelde vitamine D-inname 59 mcg/week) en met vrouwen met een andere vorm van dementie (gemiddelde vitamine D-inname 64 mcg/week). Er werd geen verschil gezien tussen vrouwen zonder dementie en andere vormen van dementie. Tevens werd een significant verband gezien tussen de vitamine D-inname en het ontstaan van Alzheimer, maar niet met het ontstaan van andere vormen van dementie. Vrouwen met de hoogste inname van vitamine D-rijke voeding hadden met 77% significant minder kans op Alzheimer in vergelijking met vrouwen die minder vitamine D binnenkregen.

Oudere vrouwen hebben minder kans op de ziekte van Alzheimer bij voldoende vitamine D-inname vanuit de voeding, zo blijkt uit de resultaten.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+