Relatie vitamine D en depressie

Personen van middelbare leeftijd met een lage vitamine D-spiegel hebben een verhoogde kans op een depressie of paniekstoornis.

Voor de studie werden de gegevens geanalyseerd van 7401 personen die deelnamen aan de ‘1958 British Birth Cohort’. Op 45-jarige leeftijd vulden de deelnemers een vragenlijst in waarmee onder andere informatie werd verkregen over depressieve klachten, angsten, fobieën en paniekstoornissen.

Op 45-jarige leeftijd was de kans op een depressie en paniekstoornis met respectievelijk 43% en 67% significant lager bij personen met een hoge vitamine D-spiegel (≥75 nmol/l) in vergelijking met personen met een lage vitamine D-status (< 75 nmol/l).

De resultaten laten een verband zien tussen vitamine D en het risico van een depressie of paniekstoornis op middelbare leeftijd.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+