Resveratrol verbetert spierfunctie ouderen

Suppletie met resveratrol in combinatie met een beweegprogramma verbetert de mobiliteit van ouderen.

Aan het onderzoek namen zestig ouderen deel met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar. Ze hadden fysieke beperkingen zoals moeite met lopen. De deelnemers werden willekeurig in drie groepen verdeeld. In de eerste groep volgden ze gedurende twaalf weken een beweegprogramma en kregen dagelijks een placebo. In de tweede en derde groep volgden de ouderen hetzelfde beweegprogramma en kregen daarnaast dagelijks 500 mg of 1000 mg resveratrol per dag. Het beweegprogramma bestond uit twee loop- en krachttrainingen per week.

Onder invloed van suppletie met resveratrol was sprake van een significante toename van de loopafstand binnen zes minuten. Ouderen die 500 mg resveratrol per dag kregen, liepen na twaalf weken gemiddeld 23 meter verder. Bij ouderen die dagelijks 1000 mg resveratrol kregen nam de loopafstand met 33 meter significant toe. Onder invloed van de hoge dosis resveratrol werd een significante toename gezien van citraatsynthase. Dit is een biomarker voor het functioneren van de mitochondriën, de energiecentrales van de lichaamscellen.

Suppletie met resveratrol in combinatie met een beweegprogramma leidt tot een betere mobiliteit van ouderen met fysieke beperkingen door de energievoorziening in de spiercellen te verbeteren.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+