Risicofactoren voor darmpoliepen

In dit onderzoek is een aantal factoren geïdentificeerd voor darmpoliepen. Verder onderzoek moet aantonen of verandering van deze factoren het risico van darmpoliepen kan verlagen.
Bij personen tussen de 50 en 75 jaar werd een colonoscopie uitgevoerd. Geen van de deelnemers had klachten. Gekeken werd naar de aanwezigheid van goedaardige darmpoliepen (kunnen ontaarden in kwaadaadige gezwellen) en invasieve kanker. Naast het inwendige onderzoek werd via een vragenlijst bekeken wat hun voedingsgewoonten waren. Ook werd gekeken naar familiehistorie, galwegenverwijdering, cholesterol, beweging, rookgewoonten en alcoholgebruik.
Vergeleken werden 329 personen met darmpoliepen en 1441 zonder poliepen. Factoren die de kans vergrootten waren in volgorde van belangrijkheid roken, familiehistorie (in de eerste graad) en matig tot zwaar alcoholgebruik. Factoren die het risico verkleinden waren, eveneens in volgorde van belangrijkheid, het gebruik van ontstekingsremmende medicijnen (NSAID\’s), vezelrijke ontbijtgranen en vitamine D. Een verband met vitamine D werd zichtbaar bij de hoge inname van 645 IE per dag. Lichaamsbeweging en het gebruik van een multipreparaat, calcium en vet uit rood vlees lieten een licht verband zien. Geen verband werd gevonden voor body mass index, galwegenresectie en cholesterolgehalte.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+