Rode gistrijst als alternatief voor statines

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker Gert Schuitemaker

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker

2 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Geschat wordt dat ongeveer 20% van de personen die statines krijgen voorgeschreven, vanwege het optreden van de bijwerking spierpijn, met het gebruik van deze medicijnen moet stoppen. Voor deze mensen is, ter behandeling van een te hoog cholesterol, de suppletie met rode gistrijst (red yeast rice) in combinatie met verandering van leefstijl een mogelijk alternatief, zo blijkt uit een Amerikaanse studie.
Het onderzoek werd uitgevoerd met 62 dyslipidemiepatiënten die vanwege spierpijnklachten waren gestopt met het gebruik van tenminste één soort statine. Ze werden, in willekeurige groepen verdeeld, gedurende een half jaar tweemaal daags gesuppleerd met ofwel 1800 mg rode gist rijst (Sylvan Bioproducts), ofwel een placebo. Daarnaast werden allen tijdens de eerste 3 maanden van de onderzoeksperiode begeleid op het gebied van een gezonde leefstijl. Dit betrof onder andere voedings- en bewegingsadviezen.
Het bleek dat de LDL-cholesterolspiegel in de rodegistrijstgroep significant sterker daalde dan in de placebogroep. Bij hen die rode gistrijst namen, werd na 3 maanden namelijk een gemiddeld 27% gedaald LDL-cholesterol gemeten, tegen een daling van 6% in de placebogroep. Na 6 maanden was de daling van het LDL-cholesterol in de rode gistrijstgroep nog steeds meer dan 21%, terwijl de daling in de placebogroep niet verder ging dan ongeveer 8%. Zowel in week 12 als in week 24 was de gemiddelde LDL-cholesterolspiegel in de rodegistrijstgroep significant lager dan in de placebogroep. Hetzelfde gold voor de totale cholesterolspiegel. Slechts 2 van de 29 patiënten die rode gistrijst namen, ontwikkelden spierpijn. Er werden geen significante verschillen geconstateerd wat betreft de bloedwaarden voor HDL-cholesterol, triglyceriden, leverenzymen en creatininefosfokinase, een marker voor spierbeschadiging.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen