Roken verhoogt de kans op colonkanker

In dit artikel worden twee onderzoeken besproken. In beide onderzoeken wordt geconcludeerd dat er een verband is tussen het aantal sigaretten dat men de afgelopen 20 jaar gerookt heeft en het ontstaan van kleine adenomen. Bovendien was er een toename van het risico op grote adenomen voor mensen die méér dan 20 jaar associatie tussen het aantal jaren dat men gerookt heeft, meer dan 20 jaar voor het begin van dit onderzoek, en het risico op grote adenomen. Omdat colonkanker in de USA de één na grootste doodsoorzaak is, heeft de cumulatieve toename van het risico met 75% tot 100% die werd gevonden in rokers, en die ongeveer 35 jaar na het beginnen met roken aantoonbaar was, belangrijke implicaties voor de volksgezondheid. De twee belangrijkste preventieve maatregelen zijn het roken minderen en vaker screenen op colorectale kanker en colorectale adenomen. In een onderzoek bleek dat stoppen met roken voor het dertigste jaar het risico op colonkanker kan verminderen. De meest efficiënte screeningsmethode is sigmoïdoscopie. Het aantonen van de onafhankelijkheid van roken als risicofactor en van de genetisch predisponerende factoren voor colonpoliepen en daar uit voortkomend carcinoom, heeft prioriteit voor epidemiologisch onderzoek. Een tweede prioriteit is de uitbreiding van het onderzoek naar cohorten van ouderen, waarbij aandacht besteed moet worden aan de vraag of stoppen met roken na het dertigste jaar het risico beïnvloedt.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+