Rokers gebaat bij visvetzuren

Omega 3-vetzuren stimuleren de fibrinolyse – het proces waarbij bloedstolsels worden opgeruimd – en verbeteren de endotheelfunctie van rokers.

Er namen 20 mannelijke rokers aan de studie deel. Ze kregen gedurende 6 weken dagelijks een supplement met 2 gram omega 3-vetzuren. Vervolgens kregen ze gedurende eenzelfde periode een placebo. In het bloed werd de activiteit van de bloedplaatjes en monocyten gemeten. Bij 12 mannen werd de doorbloeding in de onderarmen gemeten na infusie met drie vaatverwijdende stoffen, te weten: acetylcholine, substantie P en natriumnitroprusside. Ook werd de concentratie van weefselplasminogeenactivator (tPA) bepaald. tPA is een enzym dat verantwoordelijk is voor fibrinolyse.

Onder invloed van alle vaatverwijdende stoffen nam de doorbloeding in de onderarmen significant toe bij de rokers. In vergelijking met de placebo leidde suppletie met de omega 3-vetzuren tot een significante toename van de endotheelafhankelijke vasodilatatie met zowel acetylcholine als substantie P. Na suppletie met omega 3-vetzuren nam de tPA-concentratie significant toe in vergelijking met de placebo, zodanig dat de concentratie van tPA meer dan verdubbelde (respectievelijk 8,8 ?IE/ml in vergelijking met 3,6 IE/ml).

Voor het eerst werd aangetoond dat suppletie met omega 3-vetzuren de fibrinolyse en endotheelfunctie van rokers stimuleert. Mogelijk kunnen de visvetzuren bijdragen aan het verlagen van het cardiovasculaire risico. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+