Rol van choline bij ontwikkeling borstkanker

Met behulp van gegevens van een bevolkingsonderzoek vermoeden onderzoekers een belangrijke rol weggelegd voor de cholinestofwisseling bij de ontwikkeling van borstkanker. Genetische factoren zijn hierbij waarschijnlijk eveneens in het spel.
Naast gegevens over genetische polymorfismen werden middels een voedingsvragenlijst gegevens over de inname van choline, betaïne en methionine verzameld van meer dan 3000 vrouwen.
De 20% vrouwen met de hoogste choline-inname hadden een 24% significant lager risico van borstkanker dan de 20% vrouwen met de laagste inname. Bepaalde polymorfismen van het PEMT-gen en van het CHDH-gen lieten een verhoogd risico zien. Beide genen zijn betrokken in de cholinestofwisseling. Van het PEMT-gen liet het CC-genotype een significante 30% toename in risico zien vergeleken met het GG-genotype. De onderzoekers namen bovendien waar dat er een significante interactie was tussen betaïne-inname en het PEMT-polymorfisme.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+