ROS noodzakelijk voor spieradaptatie

Intraveneuze toediening van N-acetylcysteïne (NAC) verzwakt het vermogen van skeletspieren om zich aan te passen aan de inspanning.

Gezonde proefpersonen legden 2 inspanningstesten af met een tussenpose van 7 dagen. Voor en tijdens de eerste inspanningstest werd intraveneus een zoutoplossing toegediend. Bij de tweede test kregen ze een infuus met NAC. De inspanningstesten bestonden uit een 45-minuten durende fietstest met 71% VO2max en vervolgens 92% VO2max tot vermoeidheid optrad. Voor infusie, na 45 minuten en na het optreden van vermoeidheid werden biopten genomen van de dijbeenspier (vastus lateralis).

Infusie met NAC blokkeerde de fosforylering van c-jun N-terminal kinase (JNK, een bepaald type enzym) met als gevolg een verminderde productie van reactieve zuurstofradicalen (ROS). De fosforylering van NF-kappa-B werd niet beïnvloed door inspanning, maar nam onder invloed van NAC significant met 14% af ten opzichte van voor de inspanning. Analyse van ROS-gevoelige genen liet tevens zien dat de mRNA-expressie afhankelijk is van ROS.

De resultaten suggereren dat een afname van ROS leidt tot veranderde metabole processen en genexpressies waardoor skeletspieren minder goed in staat zijn te adapteren aan inspanning. Vermoed wordt dat een sterke toename van ROS tijdens inspanning noodzakelijk is voor adaptatie van de skeletspieren.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+