Sigarenrokers nemen veel risico

Regelmatig sigaren roken verhoogt naast de kans op kanker ook de kans op kransvatziekten en chronisch obstructieve longaandoening (COPD), zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Dr. Carlos Iribarren en collega’s deden onderzoek naar het voorkomen van kransvatziekten, hart- en herseninfarcten, COPD en kanker. Sigarenrokers blijken, vergeleken met niet-rokers, 27% meer kans op hart- en vaatziekten te hebben en 45% meer kans op COPD. Ook lopen de sigaren-liefhebbers een tweemaal zo grote kans op kanker aan het ademhalingsstelsel. Wanneer naast sigaren roken ook alcohol gedronken werd, dan werd de kans op kanker aan de keelholte extra versterkt. De gematigde drinkers hadden 50% meer kans op de ziekte, vergeleken met niet-rokende drinkers en regelmatige drinkers (>3 glazen/dag) hadden ruim zeveneneenhalfmaal meer kans op keelkanker. Voor een vergrote kans op hart- en herseninfarcten als gevolg van sigaren roken kon geen significant bewijs aangetoond worden. De laatste jaren nemen de verkoopcijfers van sigaren in de Verenigde Staten toe. Deskundigen zijn verontrust over de cijfers die de American Heart Association onlangs vrijgaf en pleiten voor een zelfde probleemaanpak als eerder bij sigaretten gebeurde; meer voorlichting, waarschuwingen op de verpakking en hogere accijnzen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+