Spierpijn door statines weg met vitamine D

Mensen die cholesterolverlagende statines voorgeschreven krijgen, hebben vaak last van spierpijn. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat deze bijwerking samenhangt met de vitamine D-status en dat dit effect omkeerbaar is door middel van suppletie.
De onderzoekspopulatie bestond uit 621 patiënten die statines slikten. Hiervan hadden 128 mensen last van spierpijn; de overige 493 ervoeren deze bijwerking niet. Onder de proefpersonen waren geen mensen die corticosteroïden of vitamine D-supplementen innamen. Bij alle patiënten werd de concentratie 25-hydroxy-vitamine D [25(OH)D] in het serum gemeten.
De groep met en zonder bijwerkingen verschilde niet van elkaar op het gebied van leeftijd, BMI, diabetes type-2 of creatinekinasespiegel. De spierpijngroep had een significant lagere vitamine D-status in vergelijking met de groep zonder bijwerkingen. Een vitamine D-tekort kwam bovendien significant vaker voor bij patiënten met spierpijn. Van de mensen die bijwerkingen door het slikken van statines ervoeren, had 64% een tekort aan vitamine D; onder de mensen die geen last van bijwerkingen hadden was dit 43%.
Vervolgens kreeg bijna de helft van de spierpijnpatiënten met een vitamine D-tekort twaalf weken lang 50.000 IE vitamine D per week gesuppleerd. Ondertussen bleven zij ook gewoon hun statines slikken. Hierdoor verbeterde de vitamine D-status in deze groep significant. Bovendien verdween de spierpijn bij 92% van de patiënten in deze groep.
De wetenschappers concluderen uit hun onderzoek dat er een verband bestaat tussen statinegebruik en vitamine D-status welke van invloed is op de skeletspieren. Dit effect bleek bovendien omkeerbaar.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+