Spiervervetting door vitamine D-tekort

De vitamine D-status is van invloed op het proces waarbij spiercellen worden omgezet in vetcellen. Een lage vitamine D-status stimuleert deze adipogenese.

Vervetting van spieren is een van de kenmerken van een vitamine D-tekort en komt tot uiting in spierzwakte. Hoewel de exacte oorzaak nog onbekend is, wordt vermoed dat voorlopercellen van spieren worden omgevormd naar adipocyten (rijpe vetcellen). In de laboratoriumstudie werd de transdifferentiatie van spiercellen onderzocht nadat gedurende zes dagen de actieve vorm van vitamine D werd toegediend in oplopende concentraties.

Lage vitamine D-concentraties leidden tot een toename van vetopslag in de cellen, terwijl hoge vitamine D-concentraties de accumulatie van vet in de cellen tegengingen. De toename van vetaccumulatie onder invloed van een lage vitamine D-spiegel ging gepaard met een opregulatie van PPARγ2 en FABP4 mRNA. Dit impliceert de vorming van adipocyten. Hogere vitamine D-concentraties gingen dit proces tegen, terwijl de hoogste concentratie een toxisch effect had.

De vitamine D-status blijkt op een dosisafhankelijke manier van invloed op de adipogenese van spiercellen. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+