Stimulering van RAS door vitamine D-tekort

Een lage vitamine D-concentratie kan bij gezonde personen leiden tot een stimulering van het renine-angiotensinesysteem (RAS).
RAS is het systeem dat verantwoordelijk is voor de regulatie van de bloeddruk, elektrolytenbalans en het bloedvolume. Tevens zorgt het voor de groei van spiercellen in onder andere de wand van bloedvaten en nieren. Een overactief systeem leidt tot een verdikking van de bloedvatwand en kan zodoende hoge bloeddruk veroorzaken.
Voor de studie werd bij 184 personen met een normale bloeddruk de invloed van vitamine D op RAS onderzocht. Hiertoe werd de activiteit van renine en angiotensine II bepaald. Daarnaast werd de respons bepaald van de nierdoorbloeding onder invloed van toediening van angiotensine II. Dit is een maat voor de activiteit van RAS in de nieren.
Personen met een lage vitamine D-concentratie (37,5-75 nmol/l) of een deficiëntie (<37,5 nmol/l) hadden een significant hogere concentratie angiotensine II in vergelijking met personen met een normale vitamine D-status (> 75 nmol/l). Daarnaast leidde een vitamine D-deficiëntie tot een significant verminderde respons van de nierdoorbloeding op toediening van angiotensine II in vergelijking met een optimale vitamine D-concentratie. Hoewel de renine-activiteit in het bloedplasma hoger was bij de personen met onvoldoende vitamine D, was dit verschil niet significant.
De resultaten wijzen erop dat een vitamine D-tekort leidt tot een stimulering van RAS. Al eerder bleek uit dierstudies dat vitamine D van invloed is op RAS.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+