T3 of lithium bij depressie?

In een studie met 142 deelnemers met een zware depressie bleek het gebruik van T3 (triiodothyronine) als augmentatie bij de behandeling met antidepressiva even effectief te zijn als lithium. Wel gaf T3 minder bijwerkingen.
De deelnemers hadden allen een niet-psychotische, zware depressie en hadden nog geen remissie bereikt na twee verschillende behandelingen met medicijnen. Ze werden ingedeeld in twee groepen en kregen T3 of lithium voor een periode van 14 weken. Na gemiddeld 9,6 weken geraakte 24,7% van de T3-groep en 15,9% van de lithium-groep in remissie. Dit verschil was echter niet significant. Wel significant was de grotere tolerantie voor T3. Slechts 9,6% van de T3-groep stopte met de behandeling vanwege de bijwerkingen, terwijl 23,2% van de lithium-groep om deze reden stopte. Door de lagere kans op bijwerkingen, lijkt T3 beter bruikbaar als augmentatie dan lithium.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+