Tiener gedraagt zich beter met suppletie

Suppletie met vitaminen, mineralen en omega 3-visvetzuren kan het gedrag van tieners op school verbeteren.

Aan de Britse studie namen bijna tweehonderd schoolgaande jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar deel. De jongeren werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen gedurende twaalf weken een placebo of een supplement met vitaminen, mineralen en 165 mg EPA en 116 mg DHA. Aan het begin en einde van de studie werden in de rode bloedcellen de concentraties van omega 3- en 6-vetzuren gemeten. Tevens werden concentraties van verschillende vitaminen en mineralen bepaald. Dit werd vervolgens gerelateerd aan het gedrag van de tieners.

Bij de jongeren die het supplement kregen namen de concentraties van de omega 3- en 6-vetzuren, foliumzuur, vitamine C en vitamine D significant toe. Bij deze jongeren werd een afname van destructief gedrag gezien. In de placebogroep werd echter een toename van dit gedrag gezien. Over het algemeen vertoonden de tieners van de school voldoende discipline. Suppletie leidde tot een verbetering van de discipline bij jongeren met wangedrag, maar bij de jongeren met voldoende discipline werd geen verbetering gezien.

Suppletie met een multivitaminepreparaat en omega 3-visvetzuren beschermt mogelijk tegen wangedrag van tieners. Het is echter te vroeg om op basis van de huidige resultaten een definitieve conclusie te trekken.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+
x

6

Gratis artikelen

Abonnement | Login