Toename antioxidantactiviteit door ozon

Gebruik van ozon leidt tot activatie van antioxidanten in de luchtwegen.
Aan de studie namen 15 gezonde personen deel die gedurende 2 uur blootgesteld werden aan 0,2 ppm ozon. Zes uur na de behandeling werden biopsieën en lavages verkregen van de bronchiën en bronchoalveolairen. Voor en na de behandeling werden tevens lavages verkregen uit de neus.
Tijdens tot 6 uur na de behandeling werd significant meer vitamine C en urinezuur aangetroffen in de vloeistof afkomstig van de neus. Zes uur na blootstelling aan ozon waren de concentraties neutrofielen, glutathion, vitamine C en urinezuur verhoogd in de bronchiën. In de lavage van de bronchoalveolairen werden verhoogde concentraties glutathion, vitamine C, urinezuur, alfatocoferol en extracellulaire superoxidedismutase aangetroffen. In leukocyten van de alveolen werd een significante afname van het glutathion waargenomen. De concentratie vitamine C in het slijmvlies van de bronchiën bleek verhoogd.
Geconcludeerd kan worden dat blootstelling aan ozon een cascade van antioxidatieve reacties veroorzaakt. In eerste instantie wordt meer vitamine C en urinezuur afgegeven gevolgd door een toename van de concentratie antioxidanten in de longen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+