Trainingsboost met Ginkgo biloba

Suppletie met een extract van Ginkgo biloba kan het uithoudingsvermogen verbeteren en vermindert oxidatieve stress.

Aan de studie namen achttien gezonde mannen deel in een leeftijd van 20 tot 24 jaar. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. In de suppletiegroep kregen de mannen gedurende zes weken dagelijks 160 mg Ginkgo biloba-extract. Voor aanvang van suppletie alsook na de behandeling voerden de mannen een inspanningstest uit op een fietsergometer om de maximale zuurstofopnamecapaciteit (VO2-max) te meten. Tevens werden bloedmonsters geanalyseerd.

Suppletie met Ginkgo biloba leidde tot een toename van het uithoudingsvermogen. Dit bleek uit het feit dat in de suppletiegroep de VO2-max toenam ten opzichte van de placebogroep. Het verschil tussen beide groepen was echter niet significant. Suppletie met Ginkgo biloba leidde tevens tot een toename van de antioxidatieve capaciteit. Zo nam de activiteit van de antioxidant superoxidedismutase (SOD) met 20% toe in de suppletiegroep ten opzichte van 8% in de placebogroep. Het Ginkgo biloba-extract leidde bovendien tot een verhoogde productie van Brain-Derived Neurotropische Factor (BDNF). BDNF wordt geproduceerd door endotheelcellen in de hersenen en bevordert de groei en de overlevingskansen van de hersencellen (neuronen).

Suppletie met een extract van Ginkgo biloba kan het uithoudingsvermogen verbeteren. Het leidt bovendien tot een betere antioxidatieve capaciteit en kan neuronen beschermen. Een eerdere studie liet overigens wel een significante toename van het uithoudingsvermogen gezien onder invloed van Ginkgo biloba, maar in deze studie werd een hogere dosis van het extract toegediend.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+