UV-straling remt tumorprogressie

UV-straling remt de progressie naar een kwaadaardige tumor. Dit blijkt uit een studie bij muizen, uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit Leiden.

De muizen met aanleg voor de ontwikkeling van een darmtumor kregen een vitamine D-arm dieet. Vervolgens werden ze in groepen verdeeld. In een groep kregen de muizen vitamine D-suppletie gedurende zes weken, in een andere groep werden de muizen gedurende eenzelfde periode blootgesteld aan UV-straling. Tevens werd er een controlegroep gevormd. In de controlegroep was de gemiddelde vitamine D-status na zes weken 8 nmol/l. In de suppletiegroep was dit significant hoger met gemiddeld 75 nmol/l. De vitamine D-status nam eveneens aanzienlijk toe onder invloed van UV-straling naar gemiddeld 31 nmol/l bij mannelijke muizen en 85 nmol/l bij vrouwelijke muizen. De tumorbelasting op een leeftijd van 7,5 maanden was in vergelijking met de controlegroep significant lager bij zowel de groep met extra vitamine D als de groep muizen die werd blootgesteld aan UV-straling.

Alleen bij de groep die werd blootgesteld aan UV-straling was de progressie naar kwaadaardige tumoren significant vertraagd. Matige blootstelling aan UV-straling blijkt de progressie naar kwaadaardige darmtumoren te kunnen vertragen, zo blijkt uit de resultaten van deze dierstudie.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+