Van ‘open ruggetje’ naar ‘dementie’

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1995 [7 pagina’s]

Verontrustend is de titel van een artikel in de New England Journal of Medicine in 1988:’Neuropsychiatrische aandoeningen als gevolg van een tekort aan vitamine B12 zonder tekenen van anemie of macrocytose’. Het ging om klachten als prikkelende handen en voeten (paresthesie), verlies van sensorische prikkels, coördinatiestoornissen (ataxie), dementie en zelfs psychiatrische stoornissen, zoals schizofrenie. Ook langdurige neurologische stoornissen deden zich voor zonder dat klinisch een anemie kon worden vastgesteld. En al deze patiënten, voornamelijk bejaarden, bleken een functioneel vitamine B12 tekort te hebben, zonder dat deze was gediagnostiseerd! Na toediening van de vitamine B12 verdwenen bij vrijwel alle patiënten de symptomen.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+