Verandering lifestyle effectiever dan medicijnen

Mensen met een verhoogde kans op suikerziekte verkleinen dit risico door af te vallen en door te bewegen. Volgens een publicatie in de New England Journal of Medicine bleek het veranderen van de leefgewoonten effectiever te zijn in het voorkomen van diabetes dan preventie door middel van medicatie. De onderzoekers bestudeerden ruim 3000 personen met een verhoogd risico van diabetes. Gemiddeld waren de proefpersonen 51 jaar oud en hadden zij een Body Mass Index (BMI) van 34. Dat betekent dat de proefpersonen veel te zwaar waren. De proefpersonen werden willekeurig verdeeld over drie onderzoeksgroepen: de eerste twee groepen kregen respectievelijk een placebo of metformine (850 mg, tweemaal daags; Glucophage®) te slikken, terwijl de derde groep een programma onderging gericht op het veranderen van de leefgewoonten met als doel zeven procent gewichtsverlies en minstens 150 minuten fysieke activiteit per week. Na een kleine drie jaar bleek het interventieprogramma gericht op de leefgewoonten het optreden van diabetes met 58% verminderd te hebben in vergelijking met de placebogroep, terwijl in de metforminegroep 31% minder gevallen van diabetes geregistreerd werden. Het veranderen van de levensstijl was dan ook significant effectiever in de preventie van diabetes dan medicatie met metformine.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+